O Platnom Prometu

Platni promet podrazumeva plaćanje svih računa na relaciji izmedju fizičkih i pravnih lica.
Plaćanje se obavlja propisanim instrumentima platnog prometa:
1. Nalog za uplatu
2. Nalog za prenos
3. Nalog za isplatu
4. Nalog za naplatu
Nalog za uplatu predstavlja izvršenje novčane uplate na racučun u dinarskoj protivvrednosti kao i palćanje svih računa od strane fizičkih lica (infostan, eps, sudske takse, uplata pazara i drugo).
Nalog za isplatu podrazumeva podizanje gotovine sa s vog računa ili na teret svog računa nalašete ispaltu u gotovom računu.
Napomena: račune možete platiti isključivo u gotovom novcu i putem platnih kartica.