Plaćanje Računa

Dunav Union, naš stil plaćanja koji na zadovoljstvo naših klijenata već uspešno funkcioniše na našim lokacijama. Pre Dunav Union sistema mozete obaviti sledeće:
1. Besplatno otvorite platni račun
2. Besplatno vršite uplate i isplate sa vašeg platnog računa
3. Povoljno obavite plaćanje svih vrsta računa sa platnog računa ili direktno koristeći gotovinu, čekove ili platnu karticu
4. Povoljno primite ili pošaljite novčanu doznaku u zemlji
5. Aktivirajte trajni nalog plaćanja obaveza
6. Imate stalan uvid u stanje po platnom računu
7. Dobijete povoljni kratkoročni kredit za obavljanje platnih usluga